Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Grand Hotel Karel V of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grand Hotel Karel V.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Grand Hotel Karel V
Geertebolwerk 1
3511 XA UTRECHT
+31 30 2337555
info@karelv.nl