GESCHIEDENIS

Van Karel V

Van klooster via militair hospitaal naar Grand Hotel Karel V

Onttrokken aan het stadse leven. De Dom waakt, de muur beschermt. Het zoete rumoer van de straat ebt in de verte weg. Hoeveel voetstappen zouden hier liggen? Grand Hotel Karel V kent een rijke historie. Lopen door de imposante kloostergang, dineren waar de ridders ooit zwijgzaam aten, borrelen op de oude graanzolder, een belangrijk contract ondertekenen in de kluistoren, een barbecue in de Officierstuin of een presentatie in de voormalige slaapzaal van de monniken… de geschiedenis is hier overal voelbaar.

Karel V

Het hotel dankt zijn naam aan keizer Karel V, een van de prominente gasten die met zijn zus Maria van Hongarije hier logeerde. Zij bezochten in 1546 de vergadering van de Orde van het Gulden Vlies die haar kapittelvergadering hield in de “Balije van Utrecht”, zoals het klooster van oorsprong heette. Het was op het toppunt van zijn roem: Karel V regeerde over het grootste Europese rijk ooit. Zijn motto was “Plus Oultre” oftwel “Steeds Verder”. Karel V was grenzeloos ambitieus en hij wilde dat in zijn rijk  ‘de zon nooit onder zou gaan’.

Het Duitse Huis

Ruim 670 jaar geleden, in 1348, gaf de Ridderlijke Duitse Orde opdracht tot de bouw van dit klooster. In de volksmond werd de Balije van Utrecht al snel Het Duitse Huis genoemd. Het werd bewoond door ridders en priesters die de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid hadden afgelegd. Het Duitse Huis werd vertrekpunt voor de kruisridders die naar het oosten trokken om ‘de heidenen’ tot geloof te brengen. Daarnaast diende het klooster, met  voor die tijd goede voorzieningen, ook als ontvangstcentrum voor hooggeplaatsten, koningen en edelen. Zo bood het Huis in 1713 onderdak aan een Spaanse gezant, de graaf van Ossasuna en zijn gevolg, tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Utrecht.

Militair Hospitaal

In 1807 kocht koning Lodewijk Napoleon voor 50.000 florijnen het Duitse Huis van de Ridderlijke Duitse Orde. Hij wilde hier een militair hospitaal vestigen. Dit werd uiteindelijk pas gerealiseerd in 1823 na de Franse bezetting door koning Willem I van Oranje. Tot 1990 heeft het complex dienst gedaan als Militair Hospitaal. Daarna werd het slecht onderhouden pand enkele jaren gekraakt.

Renovatie Rijksmonument

In 1992 werd begonnen met een grondige renovatie van het inmiddels tot Rijksmonument verklaarde complex. Hierbij werden resten gevonden van een schouw met het wapen van Karel V: de tweekoppige adelaar uitgehakt in zandsteen. Deze is nu te bewonderen in het Restaurant Karel 5.
Met de restauratie is zoveel mogelijk geprobeerd de authentieke functies van de ruimtes te behouden. De ziekenzalen van het voormalig militair hospitaal zijn omgebouwd tot hotelkamers en suites in classicistische stijl (Napoleontische vleugel). In 2007 werd de tuinvleugel gerestaureerd en omgedoopt tot Romeinse vleugel. Archeologen kwamen namelijk bij de renovatie resten tegen van een Romeins grafveld uit de periode 40 v Chr. – 275 na Chr. Mogelijk liggen hier de bouwers begraven van het Castellum Trajectum, het fort dat onder het Domplein ligt! De Romeinse vleugel herbergt nu 49 moderne hotelkamers en suites en een luxueus wellness- en fitnesscentrum. In het hele hotel zijn de sporen van het verleden terug te vinden in archeologische vondsten, exposities, archieffoto’s en historische tekeningen.

Lente Special

Even lekker er tussenuit? Geniet van de lente in het centrum van Utrecht, maar wel midden in een groene omgeving. Boekt u de Lente Special, dan geniet u van:

– Een verblijf in één van onze luxe kamers voor twee personen
– Ontbijt in de hotelkamer
– Gratis parking op ons eigen terrein

Vanaf €168,- per nacht

X