Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Grand Hotel Karel V zijn van toepassing op reguliere reserveringen gemaakt via de hotelwebsite of via de
reserveringsafdeling van het hotel. Deze zijn ook van toepassing op reserveringen gemaakt via WorldHotels kanalen. Voor alle reserveringen zijn de UVH voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze vindt u hier.

Individuele reserveringen (tot 8 kamers)

Van een individuele reservering wordt gesproken wanneer u minimaal 1 tot maximaal 8 kamers reserveert voor hetzelfde gezelschap. Wanneer u een reservering maakt voor 8 kamers of meer behoudt Grand Hotel Karel V zich het recht om deze reservering als groepsreservering te behandelen en zijn de voorwaarden van toepassing voor een groepsreservering met hotelovernachting. 

Annuleren: Een individuele reservering met een flexibel tarief kunt u kosteloos annuleren tot 18:00 op de dag van aankomst. 

Betaling: De betaling kan voldaan worden in het hotel en er is geen vooruitbetaling van toepassing.

Annuleren: Een individuele reservering met een non-refundable tarief kan na het maken van de reservering niet meer kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. 

Betaling: De betaling van het tarief dient direct na het maken van de reservering voldaan te worden en er is geen restitutie mogelijk in geval van annulering of wijziging.

In geval van overmacht adviseren wij u contact op te nemen met uw reis- of annuleringsverzekering en deze voorwaarden te volgen. Wij verstrekken graag de factuur van uw reservering zodat deze ingediend kan worden bij de verzekering. 

In geval van no-show of late annulering wordt het bedrag van uw reservering in rekening gebracht. 

Groepsreserveringen - hotelovernachting (vanaf 8 kamers)

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt voor een annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). In geval van annulering binnen de annuleringsvoorwaarden zal Grand Hotel Karel V de volgende percentages van de volledige reserveringswaarde (al dan niet met ontbijt) in rekening brengen als annuleringskosten:

Bij meer dan drie maanden voor uw aankomst brengen wij 0% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Binnen drie en twee maanden voor uw aankomst brengen wij 15% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Tussen 2 en 1 maand voor uw aankomst brengen wij 35% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Tussen de 31 en 14 dagen voor uw aankomst brengen wij 60% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Tussen de 14 en 7 dagen voor uw aankomst brengen wij 85% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Binnen 7 dagen voor uw aankomst brengen wij 100% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Wanneer in uw reserveringsbevestiging en overeenkomst vermeld staat dat er kosteloos geannuleerd kan worden tot 31 dagen voor aankomst gelden de volgende percentages voor een annulering binnen de gestelde annuleringstermijn:

Tot 31 dagen voor uw aankomst brengen wij 0% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Tussen de 31 en 14 dagen voor uw aankomst brengen wij 50% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Tussen de 14 en 7 dagen voor uw aankomst brengen wij 75% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Binnen 7 dagen voor uw aankomst brengen wij 100% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Groepsreserveringen - Alleen diner

Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan zullen de volgende percentages van de totale reserveringswaarde in rekening gebracht worden in geval van annulering binnen deze termijn:

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip             0%

Tussen 14 en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip        25%

Tussen 7 en 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip          50%

Binnen 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip                   75%

Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip             0%

Binnen 48 uur voor het gereserveerde tijdstip                50%

 

Groepsreserveringen - Alleen events

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:

Bij meer dan 6 maanden tot uw aankomst brengen wij 0% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Tussen de 6 en 3 maanden voor uw aankomst brengen wij 10% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Tussen de 3 en 2 maanden voor uw aankomst brengen wij 15% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Binnen 2 maanden en 1 maand voor uw aankomst brengen wij 35% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Binnen 31 en 14 dagen voor uw aankomst brengen wij 60% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Binnen 14 en 7 dagen voor uw aankomst brengen wij 85% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

Binnen 7 dagen voor uw aankomst brengen wij 100% van de volledige reserveringswaarde in rekening als annuleringskosten.

100% aanbetaling uiterlijk 31 dagen voor aankomst.

25% aanbetaling bij het bevestigen van de groep

50% betaling 3 maanden voor aankomst van de groep 

25% (resterende bedrag) uiterlijk 1 maand voor aankomst van de groep

10% aanbetaling bij het bevestigen van de groep 

40% aanbetaling 3 maanden voor aankomst van de groep

50% aanbetaling uiterlijk 1 maand voor aankomst van de groep

Last minute groepsreservering

Wanneer u een reservering maakt met een aankomstdatum binnen 2 weken van de aanvraagdatum wordt gesproken van een last minute reservering. Waar normaliter een vrijblijvende optie van 2 weken van toepassing is, geldt voor een last minute reservering dat de reservering enkel voor u in het systeem gezet kan worden wanneer u binnen 48u bevestigt en een aanbetaling doet.

Optionele reserveringen

Voor groepsreserveringen geldt dat bij het ontvangen van de offerte een vrijblijvende optie van 2 weken kan worden aangevraagd. Wanneer deze optietermijn van 2 weken kan het hotel de gereserveerde groep alleen bevestigen bij het ontvangen van een getekende overeenkomst en voldoen van een aanbetaling. Afhankelijk van wanneer de groep zal verblijven zal dit verschillen.

Verlengde optie

Wanneer de standaard optietermijn van 14 dagen is verstreken kunt u informeren of het mogelijk is om uw optie te verlengen. Wanneer we de optie verlengen vernemen we graag voor hoe lang dit gewenst is. Het hotel behoudt zich het recht om u te contacteren wanneer een nieuwe aanvraag binnenkomt. Wanneer dit het geval is vragen wij u binnen 24 uur een beslissing te maken over uw reservering.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Grand Hotel Karel V of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grand Hotel Karel V.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Grand Hotel Karel V
Geertebolwerk 1
3511 XA UTRECHT
+31 30 2337555
info@karelv.nl